torstai 12. maaliskuuta 2015

Turvallisuuspäivityksiä vapaasukellukseen

Sukeltajaliiton hallitus hyväksyi viime viikonloppuna uudistetun turvallisuussuunnitelman tukemaan kaikkea Liiton toimintaa. Sukeltajaliiton turvallisuussuunnitelman tarkoituksena on edistää sukeltamisen ja siihen liittyvien tapahtumien turvallisuutta sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksien syntymistä Sukeltajaliiton järjestämissä sukellustapahtumissa ja muussa toiminnassa. Vapaasukelluksen osalta suunnitelmaan lisättiin paljon uutta tietoa ja päivitettiin vanhoja. Dokumentti on ladattavissa Sukeltajaliiton materiaalipankista.

Viime keväänä keskusteltiin paljon syvyyssukeltamisen riskeistä, ja kehitystyö viimeisen vuoden aikana on johtanut moniin uusiin käytännön ohjeisiin, joita on esitelty AIDA International 2015 alusta voimaan tulleessa sääntöuudistuksessa. Ohjeita tullaan noudattamaan ja niistä opastetaan Sukeltajaliiton tulevissa kilpailuissa ja muissa tapahtumissa. Yksilön kannalta olennaiset ohjeet ovat edelleen samat ja muodostavat turvallisuuden perustan. Ensiksi vapaasukellus on paritoimintaa, ja toiseksi harjoittelussa on olennaisesta edetä maltillisesti opetellen tuntemaan kehon viestit ja turvalliset rajat. AIDA Internationalin uudet säännöt ovat ladattavissa organisaation verkkosivuilta.

Vapaasukelluksen harrastajamäärien kasvu lisää myös todennäköisyyttä erilaisten riskien toteutumiselle. Keuhkojen toiminta on olennaisen tärkeää vapaasukeltajalle, ja keuhkot ovat myös normaalista poikkeavan rasituksen kohteena. Normaali harrastaminen lisää voimakkaasti hengityslihasten käyttöä ja keuhkojen kapasiteettiä hyödynnetään tavallista enemmän. Syvyyssukelluksessa keuhkot ja rintaontelo altistuvat voimakkaalle paineen vaihtelulle. Myös allassukelluksissa täyden keuhkotilavuuden hyödyntäminen ja ennen kaikkea pakkaaminen voivat rasittaa keuhkokudosta. Kaikki ylimääräinen rasitus voi johtaa suoriin vaurioihin keuhkoissa, mitkä välillisesti voivat altistaa keuhkot erilaisille infektioille. Henkilöt, jotka kärsivät erilaisista keuhkosairauksista, kuten astmasta voivat olla alttiimpia keuhkojen vaurioille.


Pakkaustekniikalla vapaasukeltaja pystyy täyttämään keuhkonsa yli niiden normaalin kapasiteetin. Pakkauksen on kuitenkin osoitettu aiheuttavan vaurioita keuhkokudoksessa, ja viime vuosien aikana on tapauksia, joissa pakkaamien on johtanut keuhkokudoksen repeämiseen ja spontaaniin ilmanrintaan, joka voi olla hengenvaarallinen tila (pneumothorax). Lievemmilläkin keuhkokudoksen painevauroilla (brarotrauma) voi olla merkittäviä seurauksia, jos niiden hoito laiminlyödään. Tällainen tilanne oli ilmeisesti vuosi sitten syvyyssukelluksessa kuolleen Nicholas Mevolin kohdalla. Pienet vauriot voivat myös johtaa laajempaa tulehdustilaan (pneumonia), joka oireilee hengenahdistuksena ja edelleen altistaa infektioille.

Vapaasukellus on harrastuksena turvallinen kun riskit huomioidaan ja niihin varaudutaan oikeilla varusteilla, harjoittelulla ja tekniikalla. Vaikka pakkaaminen on yleinen tekniikka vapaasukelluksessa, on AIDA International lääketieteellisen asiantuntijansa, lääketieteen tohtorin Per Westinin mukaan päättänyt olla suosittelematta pakkaamistekniikan käyttöä. Jos pakkausta käytetään, tulisi sitä tehdä kohtuudella, jolloin keuhkoihin kohdistuva rasitus pienenee.